კულინარია

სამარხვო გარნირი ყვავილოვანი კომბოსტოთი

№51

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 31.12, 2021 წელი

სამარხვო გარნირი
დაკოპირებულია

მარტივი და გემრიელი სამარხვო კერძის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან"👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:


🔸 700 გრა­მი ყვა­ვ­ი­ლ­ო­ვ­ა­ნი კო­მ­ბ­ო­ს­ტო

🔸 150 გრა­მი სტა­ფ­ი­ლო

🔸 150 გრა­მი ხა­ხ­ვი

🔸 200 გრა­მი სო­კო

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­არი კო­ნა რე­ჰ­ა­ნი

🔸 50 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი წყა­ლი

🔸 მა­რ­ი­ლი

🔸 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ხა­ხ­ვი და­ჭ­ე­რ­ით წვრილ კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად, სტა­ფ­ი­ლო გა­ხ­ე­ხ­ეთ და ორ­ი­ვე მო­შ­უ­შ­ეთ 2 სა­დ­ი­ლ­ის კოვზ ზე­თ­ში. ყვა­ვ­ი­ლ­ო­ვ­ა­ნი კო­მ­ბ­ო­ს­ტო და­შ­ა­ლ­ეთ, ბლე­ნ­დ­ე­რ­ში და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ და და­უ­მ­ა­ტ­ეთ მო­შ­უ­შ­ულ სტა­ფ­ი­ლ­ო­სა და ხახვს. აუ­რ­ი­ეთ კა­რ­გ­ად და მო­შ­უ­შ­ეთ თა­ვ­დ­ა­ხ­უ­რ­ულ ტა­ფ­ა­ში 10-12 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. სო­კო და­ჭ­ე­რ­ით მსხვი­ლ­ად და შე­ბ­რ­ა­წ­ეთ ცა­ლ­კე ტა­ფ­ა­ზე მცი­რე რა­ო­დ­ე­ნ­ო­ბ­ის ზე­თ­ში. მზა სო­კო შე­უ­რ­ი­ეთ ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლს, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ცო­ტა მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი და აუ­რ­ი­ეთ.


გემრიელად მიირთვით !

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №3

17-23 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რა მინიშნებები გვიწინასწარმეტყველებს ბედნიერ მომავ...