კულინარია

სალათა სიმინდით და ლორით

№37

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 21.09, 2022 წელი

სალათა სიმინდითა და ლორით
დაკოპირებულია

მარტივი და გემრიელი სალათის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 150 გრა­მი ლო­რი

🔸 1 ქი­ლა და­კ­ო­ნ­ს­ე­რ­ვ­ე­ბ­უ­ლი სი­მ­ი­ნ­დი

🔸 2 კვე­რ­ც­ხი

🔸 1 ცა­ლი კი­ტ­რი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა

🔸 ცოტ-ცო­ტა კა­მა

🔸 ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში და მწვა­ნე ხა­ხ­ვი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი არ­ა­ჟ­ა­ნი

🔸1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი მდო­გ­ვი

🔸 ცო­ტა კო­რ­ი­ა­ნ­დ­რი

🔸 რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე ცა­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი ჩე­რი და ცო­ტა ბრო­წ­ე­უ­ლი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ლო­რი და­ჭ­ე­რ­ით მო­მ­ც­რო კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად. მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ თა­ს­ში და მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ გა­დ­ა­წ­უ­რ­უ­ლი სი­მ­ი­დი. კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად და­ჭ­ე­რ­ით მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი კვე­რ­ც­ხი, ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა, კი­ტ­რი – კა­ნ­ი­ა­ნ­ად და და­უ­მ­ა­ტ­ეთ სა­ლ­ა­თ­ას. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი და ხა­ხ­ვი; შე­მ­დ­ეგ – სუ­ნ­ე­ლი. ცა­ლ­კე თა­ს­ში ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თ­ში შე­უ­რ­ი­ეთ არ­ა­ჟ­ა­ნი, სო­ი­ის სო­უ­სი, მდო­გ­ვი და ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. მო­ა­ს­ხ­ით სა­ლ­ა­თ­ას და კი­დ­ევ ერ­თ­ხ­ელ აუ­რ­ი­ეთ. გა­დ­მ­ო­ი­ღ­ეთ სა­ს­ა­ლ­ა­თ­ე­ზე, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ბრო­წ­ე­უ­ლი და მო­რ­თ­ეთ პა­ტ­ა­რა პო­მ­ი­დ­ვ­რ­ე­ბ­ით.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №6

6- 12 თებერვალი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 26 დეკემბერი – 1 იანვარი