კულინარია

საქონლის ხორცი სოუსში

№45

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 19.11, 2021 წელი

საქონლის ხორცი სოუსში
დაკოპირებულია

საქონლის ხორცის გემრიელი  რეცეპტი თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 1 კი­ლ­ო­გ­რ­ა­მი სა­ქ­ო­ნ­ლ­ის ხო­რ­ცი

🔸 200 გრა­მი მა­გ­ა­რი სა­ხ­ე­ო­ბ­ის გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი, 150 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი ნა­ღ­ე­ბი,

🔸 2 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი, 2 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი მდო­გ­ვი

🔸 1 კო­ნა ქი­ნ­ძი, მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით, ზეთი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

და­ჭ­ე­რ­ით სა­ქ­ო­ნ­ლ­ის ხო­რ­ცი პა­ტ­ა­რა ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ად, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი, მო­ა­ს­ხ­ით სო­ი­ის სო­უ­სი და შე­წ­ვ­ით ზე­თ­ში, თან ურ­ი­ეთ, სა­ნ­ამ არ და­ი­ბ­რ­ა­წ­ე­ბა.

სო­უ­ს­ი­ს­თ­ვ­ის: ნა­ღ­ე­ბი და­დ­გ­ით და­ბ­ალ ცე­ც­ხ­ლ­ზე, მი­ი­ყ­ვ­ა­ნ­ეთ ად­უ­ღ­ე­ბ­ა­მ­დე და და­უ­მ­ა­ტ­ეთ გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი. შე­მ­დ­ეგ მდო­გ­ვი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ.

შე­მ­წ­ვ­არ ხორცს მო­ა­ს­ხ­ით სო­უ­სი და მო­შ­უ­შ­ეთ თა­ვ­დ­ა­ხ­უ­რ­ულ ტა­ფ­ა­ში. ბო­ლ­ოს მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი და ნა­ზ­ად ამ­ო­უ­რ­ი­ეთ.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №3

17-23 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ასტროლოგიური
პროგნოზი

რა თვისებების წყალობით მიაღწევთ წარმატებას 2022 წე...