კულინარია

საგაზაფხულო სალათა ქათმით და პარმეზანით

№18

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 12.05

საგაზაფხულო სალათა
დაკოპირებულია

„თბილისელები“ გასწავლით, როგორ მოამზადოთ საგაზაფხულო სალათა ქათმით და პარმეზანით.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 2 ცალი პო­მ­ი­დ­ო­რი

🔸 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი

🔸 2 ცა­ლი მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი ქა­თ­მ­ის ფი­ლე

🔸 2 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი

🔸 1 კო­ნა სა­ლ­ა­თ­ის ფო­თ­ლ­ე­ბი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი ხმე­ლი ბა­ზ­ი­ლ­ი­კი

🔸 50 გრა­მი პა­რ­მ­ე­ზ­ა­ნი

🔸 1 კბი­ლი ნი­ო­რი

🔸 1 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი მდო­გ­ვი, მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი

ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი და მდო­გ­ვი, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ზე­თი, ბა­ზ­ი­ლ­ი­კი, და­ნ­ა­ყ­ი­ლი ნი­ო­რი, ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი და კა­რ­გ­ად ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ. ზე­თ­ში ოდ­ნ­ავ შე­ბ­რ­ა­წ­ეთ მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი ქა­თ­მ­ის ფი­ლ­ეს ნა­ჭ­რ­ე­ბი და და­ჭ­ე­რ­ით პა­ტ­ა­რა კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად. სა­ლ­ა­თ­ის ფო­თ­ლ­ე­ბი და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ, ზედ და­ა­წ­ყ­ვ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი, ქა­თ­მ­ის ხო­რ­ცი, ალ­ყა-ალ­ყა და­ჭ­რ­ი­ლი ხა­ხ­ვი, მო­ა­ს­ხ­ით მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­უ­ლი სო­უ­სი და მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი პა­რ­მ­ე­ზ­ა­ნი.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...