კულინარია

პიცა ქათმის ხორცით

№36

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 15.09

პიცა ქათმის ხორცით
დაკოპირებულია

მარტივი და ორიგინალური პიცის რეცეპტს ,,თბილისელები" გიზიარებთ 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 200 გრა­მი ქა­თ­მ­ის ფი­ლე

🔸 400 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი პა­ს­ტ­ე­რ­ი­ზ­ე­ბ­უ­ლი რძე

🔸 1 თა­ვი წი­თ­ე­ლი ხა­ხ­ვი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი, 110 გრა­მი კა­რ­ა­ქი

🔸 4 კვე­რ­ც­ხი, ცო­ტა მა­რ­ი­ლი, ჭი­ქა-ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ფქვი­ლი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კო­ნა კა­მა, ერ­თი ცა­ლი წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი მჟა­ვე კი­ტ­რი.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ერ­თ­ად და­ა­ბ­ლ­ე­ნ­დ­ე­რ­ეთ ფქვი­ლი, მა­რ­ი­ლი, კა­რ­ა­ქი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ერ­თი კვე­რ­ც­ხი. ნელ-ნე­ლა ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ 4 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი წყა­ლი. ცომს მი­ე­ც­ით დი­ს­კ­ის ფო­რ­მა. უნ­და იყ­ოს ელ­ა­ს­ტ­ი­კ­უ­რი და ხე­ლ­ე­ბს არ ეკ­რ­ო­ბ­ო­დ­ეს. მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში ერ­თი სა­ა­თი. გა­ა­ც­ხ­ე­ლ­ეთ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლი 180 გრა­დ­უ­ს­ზე. გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ ცო­მი ფო­რ­მ­ა­ში და გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ მხო­ლ­ოდ 10 წუ­თი.

მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ ში­გ­თ­ა­ვ­სი: ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი და­ა­ს­ხ­ით ტა­ფ­ა­ზე. მო­შ­უ­შ­ეთ მა­ს­ზე წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ხა­ხ­ვი. გა­დ­ა­ი­ტ­ა­ნ­ეთ თა­ს­ში. და­ა­ს­ხ­ით რძე და ჩა­ა­ხ­ა­ლ­ეთ სა­მი კვე­რ­ც­ხი, კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ და და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ე­ბ­უ­ლი ფი­ლე, კი­ტ­რი, კა­მა და ის­ევ აუ­რ­ი­ეთ. და­ა­ს­ხ­ით ბი­ს­კ­ვ­ი­ტს და გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 35-40 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

20-26 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ვახტანგ ტატიშვილი

ვახტანგ ტატიშვილი: ჩემი თაობა უფრო ტრადიციების მიმ...