კულინარია

პიტა კიტრითა და კალმახით

№32

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 08.08

პიტა კიტრით და კალმახით
დაკოპირებულია

გემრიელი პიტას რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 2 ცა­ლი მზა პი­ტა (პუ­რი)

🔸 100 გრა­მი კა­ლ­მ­ა­ხ­ის ფი­ლე

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი მდნა­რი ყვე­ლი

🔸 1 ცა­ლი კი­ტ­რი, 1 ცა­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი

🔸 ერ­თი კო­ნა ის­პ­ა­ნ­ა­ხი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კო­ნა მწვა­ნე ხა­ხ­ვი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

კი­ტ­რი და­ჭ­ე­რ­ით წვრილ ჩხი­რ­ე­ბ­ად, ხა­ხ­ვი – ძა­ლ­ი­ან წვრი­ლ­ად, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ე­ბ­უ­ლი ყვე­ლი და აუ­რ­ი­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად. პი­ტა პუ­რი გა­ჭ­ე­რ­ით შუ­ა­ში. კა­ლ­მ­ა­ხ­ის ფი­ლე და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ. პი­ტ­ას შუ­ა­ში ჯერ თა­ნ­ა­ბ­არ ფე­ნ­ად წა­უ­ს­ვ­ით კი­ტ­რ­ი­ა­ნი მა­სა. და­ა­ლ­ა­გ­ეთ ის­პ­ა­ნ­ა­ხ­ის ფო­თ­ლ­ე­ბი და თხლად და­ჭ­რ­ი­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი. პო­მ­ი­დ­ო­რს ზე­მ­ო­დ­ან მო­ა­ლ­ა­გ­ეთ კა­ლ­მ­ა­ხ­ის ფი­ლე და პი­ტა „და­ხ­უ­რ­ეთ“. მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ გრი­ლ­ი­ს­თ­ვ­ის გა­ნ­კ­უ­თ­ვ­ნ­ილ ბა­დ­ე­ზე და ორ­ი­ვე მხრი­დ­ან შე­წ­ვ­ით ნა­კ­ვ­ე­რ­ჩ­ხ­ა­ლ­ზე. თუ არც გრი­ლი გაქვთ და არც ნა­კ­ვ­ე­რ­ჩ­ხ­ა­ლი, მა­შ­ინ და­დ­ეთ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ის ბა­დ­ე­ზე და იქ მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ. მთა­ვ­ა­რ­ია, ერ­თ­ხ­ელ მა­ი­ნც გა­დ­ა­ა­ბ­რ­უ­ნ­ოთ. სულ რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე წუ­თი სა­კ­მ­ა­რ­ი­ს­ია და მზად არ­ის.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

19-25 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 19 – 25 სექტემბერი