კულინარია

პასტა სოკოთი და ბეკონით

№36

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 14.09, 2021 წელი

პასტა სოკოთი და ბეკონით
დაკოპირებულია

მარტივი და გემრიელი კერძის რეცეპტი ,,თბილისლებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 400 გრა­მი იტ­ა­ლ­ი­უ­რი პა­ს­ტა

🔸 500 გრა­მი ქა­მა სო­კო (აუ­ც­ი­ლ­ე­ბ­ლ­ად ცო­ც­ხ­ა­ლი)

🔸 100 გრა­მი ბე­კ­ო­ნი, 150 გრა­მი ძე­ხ­ვი

🔸 70 გრა­მი ყვე­ლი პა­რ­მ­ე­ზ­ა­ნი

🔸 50 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი თე­თ­რი, მშრა­ლი ღვი­ნო

🔸 5 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი

🔸 200 გრა­მი და­კ­ო­ნ­ს­ე­რ­ვ­ე­ბ­უ­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში, 2 კბი­ლი ნი­ო­რი

🔸 მა­რ­ი­ლი, ცო­ტა შა­ქ­ა­რი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

და­ჭ­ე­რ­ით სო­კო მსხვი­ლ­ად და მო­ხ­რ­ა­კ­ეთ ზე­თ­ი­ან ძა­ლ­ი­ან ცხელ ტა­ფ­ა­ზე. ქვა­ბ­ში ჩა­ა­ს­ხ­ით წყა­ლი. აა­დ­უ­ღ­ეთ და უყ­ა­ვ­ით მა­რ­ი­ლი. მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ მა­ს­ში პა­ს­ტა და გა­დ­ა­წ­უ­რ­ეთ. და­ჭ­ე­რ­ით ბე­კ­ო­ნი და ძე­ხ­ვი. ცო­ტა მო­შ­უ­შ­ეთ სო­კ­ო­ს­თ­ან ერ­თ­ად, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ გა­ს­რ­ე­ს­ი­ლი ნი­ო­რი, და­ა­ს­ხ­ით ღვი­ნო და რო­ცა ამ­ო­შ­რ­ე­ბა, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ე­ბ­უ­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი, უყ­ა­ვ­ით მა­რ­ი­ლი, შა­ქ­ა­რი, პი­ლ­პ­ი­ლი და კი­დ­ევ აუ­რ­ი­ეთ. ეს სო­უ­სი მო­ა­ს­ხ­ით და­წ­უ­რ­ულ პა­ს­ტ­ას და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. გა­დ­მ­ო­ი­ღ­ეთ. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ და­ფ­ხ­ვ­ნ­ი­ლი პა­რ­მ­ა­ზ­ა­ნი და წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №50

11–18 დეკემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ასტროლოგიური
პროგნოზი

კვირის დღეების ასტროპროგნოზი