კულინარია

პასტა ბეკონითა და მწვანე ბარდით

№40

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 13.10

პასტა ბეკონიტა და მწვანე
ბარდიტ
დაკოპირებულია

გემრიელი პასტა ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 160 გრა­მი იტ­ა­ლ­ი­უ­რი „პა­ს­ტა“ (მა­კ­ა­რ­ო­ნი)

🔸 100 გრა­მი ბე­კ­ო­ნი

🔸 100 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი ნა­ღ­ე­ბი

🔸 140 გრა­მი მწვა­ნე ბა­რ­და

🔸 150 გრა­მი პა­რ­მ­ე­ზ­ა­ნი (ფხვი­ე­რი ყვე­ლი)

🔸 ცო­ტა ნი­გ­ო­ზი, 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი

🔸 შავი პილპილი, ცოტა მუსკატის კაკალი, მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით, ზეთი.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

სო­უ­სი მზა­დ­დ­ე­ბა ძა­ლ­ი­ან სწრა­ფ­ად. ამ­ი­ტ­ომ პი­რ­ვ­ე­ლ­ად მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ და გა­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ პა­ს­ტა. სა­ნ­ამ პა­ს­ტა იხ­ა­რ­შ­ე­ბა, და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ ხა­ხ­ვი და მო­შ­უ­შ­ეთ ზე­თ­ში. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ბე­კ­ო­ნი და აუ­რ­ი­ეთ. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მწვა­ნე ბა­რ­და და ის­ევ აუ­რ­ი­ეთ. და­ა­ს­ხ­ით ნა­ღ­ე­ბი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ცო­ტა მა­რ­ი­ლი, მუ­ს­კ­ა­ტ­ის კა­კ­ა­ლი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი, და­ფ­ხ­ვ­ნ­ი­ლი ყვე­ლი და და­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ე­ბ­უ­ლი ნი­გ­ო­ზი. კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ და მო­ა­ს­ხ­ით პა­ს­ტ­ას. უგ­ე­მ­რ­ი­ე­ლ­ე­სი კე­რ­ძ­ია.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №42

18-24 ოქტომბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ჰოროსკოპი

რომელ წლებში დაბადებული ადამიანები ითვლებიან იდეალ...