კულინარია

ნამცხვარი ხილითა და ნიგვზით

№37

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 25.09

ნამცხვარი ხილითა და
ნიგვზით
დაკოპირებულია

ხილისა და ნიგვზის ნამცხვრის უგემრიელეს რეცეპტს ,,თბილისელები" გიზიარებთ 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 ცო­მი – 300 გრა­მი ფქვი­ლი

🔸 140 გრა­მი – 2/3 ჭი­ქა კე­ფ­ი­რი (ან მა­წ­ო­ნი)

🔸 2 კვე­რ­ც­ხი, 100 გრა­მი შა­ქ­ა­რი

🔸 50 გრა­მი კა­რ­ა­ქი, 60 გრა­მი ზე­თი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი კო­ნ­ი­ა­კი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი სო­და, ცო­ტა მა­რ­ი­ლი.


ას­ე­ვე და­გ­ჭ­ი­რ­დ­ე­ბ­ათ – 3 ცა­ლი ვა­შ­ლი, 1 ცა­ლი მსხა­ლი, 2 ცა­ლი ლე­ღ­ვი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ნი­გ­ო­ზი, 120 გრა­მი შა­ქ­ა­რი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი მა­ნ­ა­ნ­ის ბუ­რ­ღ­უ­ლი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ხი­ლი გა­რ­ე­ც­ხ­ეთ და გა­ა­შ­რ­ეთ. და­ჭ­ე­რ­ით კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად 2 ვა­შ­ლი და მსხა­ლი. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ 100 გრა­მი შა­ქ­ა­რი და მა­ნ­ა­ნ­ის ბუ­რ­ღ­უ­ლი. აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლი გა­ა­ც­ხ­ე­ლ­ეთ. თა­ს­ში ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თს შე­უ­რ­ი­ეთ კვე­რ­ც­ხი, 100 გრა­მი შა­ქ­ა­რი, კე­ფ­ი­რი, მა­რ­ი­ლი და სო­და. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­რ­ბ­ი­ლ­ე­ბ­უ­ლი კა­რ­ა­ქი. შე­მ­დ­ეგ შე­უ­რ­ი­ეთ ზე­თი. აუ­რ­ი­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად და ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კო­ნ­ი­ა­კი, ფქვი­ლი და მო­ზ­ი­ლ­ეთ ცო­მი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ხი­ლ­ის ას­ო­რ­ტი და ამ­ო­უ­რ­ი­ეთ.

მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ 28 სა­ნ­ტ­ი­მ­ე­ტ­რ­ის დი­ა­მ­ე­ტ­რ­ის ფო­რ­მა. წა­უ­ს­ვ­ით კა­რ­ა­ქი და მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­ნ­ა­ნ­ის ბუ­რ­ღ­უ­ლი. ჩა­ა­ს­ხ­ით მა­ს­ში ცო­მი. ზე­მ­ო­დ­ან და­ა­ლ­ა­გ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი ლე­ღ­ვი და ვა­შ­ლი. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ შა­ქ­ა­რი და და­ჭ­რ­ი­ლი ნი­გ­ო­ზი. გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 180 გრა­დ­უ­ს­ზე 55 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №48

29 ნოემბერი- 5 დეკემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ნოდიკო ტატიშვილი

როგორ გადაურჩა ნოდიკო ტატიშვილი პარიზში დაპატიმრებ...