კულინარია

მწვადი ღორის ხორცითა და ბეკონით

№47

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 29.11, 2021 წელი

მწვადი ღორის ხორცით და
ბეკონით
დაკოპირებულია

მწვადი ბეკონით ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

მა­რ­ი­ნ­ა­დი – ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კო­ნა მწვა­ნე ხა­ხ­ვი, თი­თო კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში და კა­მა, 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი წყა­ლი, 1 კბი­ლი ნი­ო­რი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი.

მწვა­დ­ი­ს­თ­ვ­ის – 1 კი­ლ­ო­გ­რ­ა­მი ღო­რ­ის რბი­ლი ხო­რ­ცი, ბე­კ­ო­ნი.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ჯერ მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ მა­რ­ი­ნ­ა­დი – მწვა­ნ­ი­ლი გა­რ­ე­ც­ხ­ეთ, შე­ა­შ­რ­ეთ და მსხვი­ლ­ად და­ჭ­ე­რ­ით, ჩა­ყ­ა­რ­ეთ ბლე­ნ­დ­ე­რ­ში, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ სო­ი­ის სო­უ­სი, ნი­ო­რი, ზე­თი, ცო­ტა წყა­ლი და და­ა­ბ­ლ­ე­ნ­დ­ე­რ­ეთ.

ხო­რ­ცი და­ჭ­ე­რ­ით ბრტყელ ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ად. წა­უ­ს­ვ­ით ეს სო­უ­სი ხორცს და გა­აჩ­ე­რ­ეთ 15 წუ­თი. შე­მ­დ­ეგ ყვე­ლა ნა­ჭ­ე­რს სა­თ­ი­თ­ა­ოდ და­ა­დ­ეთ ბე­კ­ო­ნი. გა­დ­ა­ა­ხ­ვ­ი­ეთ და შე­კ­ა­რ­ით კბი­ლ­ის ჩხი­რ­ით ან წა­მ­ო­ა­ც­ვ­ით ხის შა­მ­ფ­უ­რ­ზე. შე­წ­ვ­ით მა­ყ­ა­ლ­ზე ან გრი­ლ­ზე.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №4

24-30 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რას გვიწინასწარმეტყველებს თანამედროვე მინიშნებებიდ...