კულინარია

მოცვისა და ბანანის კექსი

№37

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 24.09, 2022 წელი

მოცვისა და ბანანის კექსი
დაკოპირებულია

უგემრიელესი დესერტის რეცეპტი „თბილისელებისგან“.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 3 კვე­რ­ც­ხი

🔸 200 გრა­მი შა­ქ­ა­რი

🔸 150 გრა­მი კა­რ­ა­ქი

🔸 300 გრა­მი ფქვი­ლი

🔸 6 გრა­მი გა­მ­ა­ფ­ხ­ვ­ი­ე­რ­ე­ბ­ე­ლი

🔸 5 გრა­მი ვა­ნ­ი­ლი

🔸 მწი­კ­ვი მა­რ­ი­ლი

🔸 მო­ც­ვი და ბა­ნ­ა­ნი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ჯა­მ­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ კა­რ­ა­ქი და შა­ქ­ა­რი და მი­ქ­ს­ე­რ­ით კა­რ­გ­ად ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კვე­რ­ც­ხი, გა­მ­ა­ფ­ხ­ვ­ი­ე­რ­ე­ბ­ე­ლი, ვა­ნ­ი­ლი, მწი­კ­ვი მა­რ­ი­ლი და მი­ქ­ს­ე­რ­ის სა­შ­უ­ა­ლ­ე­ბ­ით კა­რ­გ­ად ამ­ო­ი­ყ­ვ­ა­ნ­ეთ. შე­მ­დ­ეგ და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ფქვი­ლი, კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ, მი­ღ­ე­ბ­ულ მა­ს­ას და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი ბა­ნ­ა­ნი და მო­ც­ვი. გა­დ­ა­ი­ტ­ა­ნ­ეთ სა­ც­ხ­ობ ფო­რ­მ­ა­ში და აც­ხ­ვ­ეთ 180 გრა­დ­უ­ს­ზე 40 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. შე­მ­დ­ეგ – 150 გრა­დ­უ­ს­ზე 10-15 წუ­თი.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №5

3- იანვარი - 5 თებერვალი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 26 დეკემბერი – 1 იანვარი