კულინარია

მაწვნის ოლადები კვერცხის გარეშე

№28

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 24.07

მაწვნის ოლადები
დაკოპირებულია

გიყვართ ოლადები? მაშინ ჩაინიშნეთ უგემრიელესი რეცეპტი „თბილისელებისგან“.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸300 გრა­მი მა­წ­ო­ნი

🔸180 გრა­მი ფქვი­ლი

🔸1 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი

🔸1 ჩა­ის კო­ვ­ზი მა­რ­ი­ლი

🔸1 ჩა­ის კო­ვ­ზი სო­და

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი:

მა­წ­ო­ნი მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ჯა­მ­ში, და­ა­მ­ა­ტ­ეთ მა­რ­ი­ლი და შა­ქ­ა­რი და მო­უ­რ­ი­ეთ, სა­ნ­ამ ორ­ი­ვე ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტი კა­რ­გ­ად არ გა­ი­ხ­ს­ნ­ე­ბა.

მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ფქვი­ლი და კო­ვ­ზ­ით კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. ბო­ლ­ოს, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ სო­და.

ცო­მი უნ­და გა­მ­ო­ვ­ი­დ­ეს ჰა­ე­რ­ო­ვ­ა­ნი და ელ­ა­ს­ტ­ი­კ­უ­რი. და­ტ­ო­ვ­ეთ 10-15 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში და გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ გა­ხ­უ­რ­ე­ბ­ულ ტა­ფ­ა­ზე ორ­ი­ვე მხრი­დ­ან.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №37

13 -19 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ნუგზარ კვაშალი

რატომ ვერ გაიხსნა 49 წლის განმავლობაში ნუგზარ კვაშ...