კულინარია

ყველის სწრაფი ღვეზელი

№35

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 08.09

ყველის სწრაფი ღვეზელი
დაკოპირებულია

მარტივი და გემრიელი ღვეზელის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 250 გრა­მი მა­გ­ა­რი ყვე­ლი, 150 გრა­მი ქა­რ­ხ­ნ­უ­ლი ყვე­ლი

🔸 1 ცა­ლი ლა­ვ­ა­ში

🔸 1 ცა­ლი კვე­რ­ც­ხი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი არ­ა­ჟ­ა­ნი

🔸 1 კო­ნა კა­მა, 1 კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში, ცო­ტა პი­ლ­პ­ი­ლი.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ლა­ვ­ა­ში გა­ჭ­ე­რ­ით შუ­ა­ში და და­ა­დ­ეთ ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თს. ორ­ი­ვე ყვე­ლი გა­ხ­ე­ხ­ეთ. მწვა­ნ­ი­ლი წვრი­ლ­ად და­ჭ­ე­რ­ით და შე­უ­რ­ი­ეთ ყველს. ერთ ლა­ვ­ა­შს შ უ­ა­ში წა­უ­ს­ვ­ით ყვე­ლი და ლა­ვ­ა­შს ნა­პ­ი­რ­ე­ბი გა­დ­ა­უ­კ­ე­ც­ეთ. შე­მ­დ­ეგ ზე­დ­ა­პ­ი­რ­ზე კი­დ­ევ წა­უ­ს­ვ­ით ყვე­ლ­ის ში­გ­თ­ა­ვ­სი. შე­ა­ხ­ვ­ი­ეთ ლა­ვ­ა­შ­ში და ზემოდან მოუსვით კვერცხისა და არაჟნის ნაზავი. გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ. 20 წუ­თ­ში მზად იქ­ნ­ე­ბა.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №42

18-24 ოქტომბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ჰოროსკოპი

რომელ წლებში დაბადებული ადამიანები ითვლებიან იდეალ...