კულინარია

კომბოსტოს ღვეზელი სეზამის მარცვლებით

№18

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 13.05, 2022 წელი

კომბოსტოს ღვეზელი
დაკოპირებულია

„თბილისელები“ გასწავლით, როგორ მოამზადოთ კომბოსტოს ღვეზელი სეზამის მარცვლებით.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 600 გრა­მი ფე­ნ­ო­ვ­ა­ნი ცო­მი

🔸 2 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი წყლი­სა და ზე­თ­ის ნა­რ­ე­ვი

🔸 1 პა­ტ­ა­რა თა­ვი კო­მ­ბ­ო­ს­ტო

🔸 2 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 2 კბი­ლი ნი­ო­რი

🔸 1 კო­ნა კა­მა, 1 კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში

🔸 მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით, სე­ზ­ა­მ­ის მა­რ­ც­ვ­ლ­ე­ბი – მო­ს­ა­ყ­რ­ე­ლ­ად, ზეთი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

კო­მ­ბ­ო­ს­ტო თხლად და ხა­ხ­ვი კი წვრი­ლ­ად აკ­ე­პ­ეთ და ზე­თ­ში მო­შ­უ­შ­ეთ, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი, მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი და და­ნ­ა­ყ­ი­ლი ნი­ო­რი. ცო­მი გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ და ჭი­ქ­ით მრგვა­ლი ნა­ჭ­რ­ე­ბი ამ­ო­ჭ­ე­რ­ით, ზედ გა­დ­ა­ა­ნ­ა­წ­ი­ლ­ეთ გუ­ლ­ს­ა­რ­თი, გა­დ­მ­ო­კ­ე­ც­ეთ და შე­კ­ა­რ­ით. ღვე­ზ­ე­ლ­ე­ბი და­ა­წ­ყ­ვ­ეთ სა­ც­ხ­ობ ფო­რ­მ­ა­ზე, ზე­მ­ო­დ­ან წა­უ­ს­ვ­ით ზე­თ­ში არ­ე­უ­ლი წყა­ლი, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ სე­ზ­ა­მ­ის მა­რ­ც­ვ­ლ­ე­ბი და გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 200 გრა­დ­უ­ს­ზე, და­ა­ხ­ლ­ო­ე­ბ­ით 20-25 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. და­ი­ბ­რ­ა­წ­ე­ბა და მზად არ­ის.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №12

20-26 მარტი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიშა ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 27 თებერვალი - 5 მარტი