კულინარია

ხრამუნები ქათმის ფილესგან

№18

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 09.05

ხრამუნები
დაკოპირებულია

გემრიელი ხრამუნების რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 1 მო­ზ­რ­დ­ი­ლი ნა­ჭ­ე­რი ქა­თ­მ­ის ფი­ლე

🔸 60 გრა­მი მა­გ­ა­რი ყვე­ლი

🔸 2 კვე­რ­ც­ხი

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი

🔸 50 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი სო­ი­ის სო­უ­სი

🔸 60 გრა­მი სა­ფ­ა­ნ­ე­ლი

🔸 0,5 ჩა­ის კო­ვ­ზი ტკბი­ლი წი­წ­ა­კა, ცო­ტა იმ­ბ­ი­რი, ცო­ტა მშრა­ლი აჯ­ი­კა, მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ქა­თ­მ­ის ფი­ლე და­ჭ­ე­რ­ით მო­გ­რ­ძო ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ად. ცა­ლ­კე მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ მა­რ­ი­ნ­ა­დი. ღრმა თა­ს­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ზე­თი, სო­ი­ის სო­უ­სი, ტკბი­ლი წი­წ­ა­კა, მშრა­ლი აჯ­ი­კა და იმ­ბ­ი­რი. უყავით მარილი. აუ­რ­ი­ეთ. ჩა­ა­ლ­ბ­ეთ მა­ს­ში ქა­თ­მ­ის ხო­რ­ცი და გა­ა­ჩ­ე­რ­ეთ 15 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. ცა­ლ­კე თა­ს­ში ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ კვე­რ­ც­ხი. მე­ო­რე თა­ს­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ წვრილ სა­ხ­ე­ხ­ზე გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი და და­უ­მ­ა­ტ­ეთ სა­ფ­ა­ნ­ე­ლი. აუ­რ­ი­ეთ კა­რ­გ­ად. სა­თ­ი­თ­ა­ოდ ამ­ო­ი­ღ­ეთ ფი­ლე მა­რ­ი­ნ­ა­დ­ი­დ­ან, ამ­ო­ა­ვ­ლ­ეთ ჯერ გა­თ­ქ­ვ­ე­ფ­ილ კვე­რ­ც­ხ­ში, შე­მ­დ­ეგ გა­ხ­ე­ხ­ილ ყვე­ლ­სა და სა­ფ­ა­ნ­ე­ლ­ში. და­ა­ლ­ა­გ­ეთ გა­მ­ო­ს­ა­ც­ხ­ობ ტა­ფ­ა­ზე გა­შ­ლ­ილ პე­რ­გ­ა­მ­ე­ნ­ტ­ზე. გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ში 180 გრა­დ­უ­ს­ზე, 15-20 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

გემრიელად მიირთვით !

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...