კულინარია

ხორცის რულეტი ბეკონითა და შავი ქლიავით

№24

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 24.06

ხორცის რულეტი
დაკოპირებულია

„თბილისელები“ გასწავლით, როგორ მოამზადოთ ხორცის რულეტი ბეკონითა და შავი ქლიავით.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 1 კი­ლ­ო­გ­რ­ა­მი ღო­რ­ის რბი­ლი ხო­რ­ცი

🔸 150 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი ბუ­ლ­ი­ო­ნი

🔸 8 ნა­ჭ­ე­რი ბე­კ­ო­ნი

🔸 100 გრა­მი უკ­უ­რ­კო შა­ვი ქლი­ა­ვ­ის ჩი­რი

🔸 მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით, ზეთი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ღო­რ­ის ხო­რ­ც­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბი და­ბ­ე­გ­ვ­ეთ, და­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი, და­ა­დ­ეთ ქლი­ა­ვ­ის ჩი­რი და გა­დ­ა­ა­ხ­ვ­ი­ეთ რუ­ლ­ე­ტ­ი­ვ­ით. გა­რ­ე­დ­ან შე­მ­ო­ა­ხ­ვ­ი­ეთ ბე­კ­ო­ნ­ის ნა­ჭ­ე­რი და და­ა­მ­ა­გ­რ­ეთ ხის ჩხი­რ­ით. შე­წ­ვ­ით ზე­თ­ი­ან ტა­ფ­ა­ზე ყვე­ლა მხრი­დ­ან, შე­მ­დ­ეგ და­ა­ს­ხ­ით ბუ­ლ­ი­ო­ნი და 15-20 წუ­თი და­ბ­ალ ცე­ც­ხ­ლ­ზე ად­უ­ღ­ეთ. სო­უ­ს­ი­ს­თ­ვ­ის შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ და­ა­მ­ა­ტ­ოთ რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე კო­ვ­ზი ნა­ღ­ე­ბი და შე­ა­ზ­ა­ვ­ოთ მა­რ­ი­ლ­ი­თა და პი­ლ­პ­ი­ლ­ით.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

19-25 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 19 – 25 სექტემბერი