კულინარია

ხახვის კრემ-სუპი პელმენით

№36

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 13.09

ხახვის კრემ-სუპი პელმენით
დაკოპირებულია

ხახვის კრემ-სუპის უგემრიელესი რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

პე­ლ­მ­ე­ნი 🔸 2-3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ფქვი­ლი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ჭი­ქა რძე, ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ჭი­ქა წყა­ლი

🔸 1 კვე­რ­ც­ხი, ზე­თი

🔸 400 გრა­მი ქა­თ­მ­ის ან ინ­დ­ა­უ­რ­ის მკე­რ­დ­ის ხო­რ­ცი

🔸 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი და მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.


კრემ-სუ­პი 🔸 500 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი კუ­ბ­ი­კ­ის ბუ­ლ­ი­ო­ნი

🔸 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ფქვი­ლი

🔸 50 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი ნა­ღ­ე­ბი

🔸 ნა­ხ­ე­ვა­რი კო­ნა კა­მა, ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კო­ნა მწვა­ნე ხა­ხ­ვი

🔸 მა­რ­ი­ლი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ხო­რ­ცი და ხა­ხ­ვი გა­ა­ტ­ა­რ­ეთ ხო­რ­ც­ს­ა­კ­ე­პ­ში. ფა­რ­შ­ში ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ კვე­რ­ც­ხი, სო­ი­ის სო­უ­სი და აუ­რ­ი­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად. მა­რ­ი­ლი სა­ჭ­ი­რო არ არ­ის. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ სა­მი კო­ვ­ზი წყა­ლი. ას­ეთ შე­მ­თ­ხ­ვ­ე­ვ­ა­ში პე­ლ­მ­ე­ნი წვნი­ა­ნი იქ­ნ­ე­ბა.

თა­ს­ში ჩა­ყ­ა­რ­ეთ გა­ც­რ­ი­ლი ფქვი­ლი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ მა­რ­ი­ლი, კვე­რ­ც­ხი, რძე და წყა­ლი. მო­ზ­ი­ლ­ეთ ცო­მი. სა­კ­მ­ა­რ­ი­ს­ად მკვრი­ვი უნ­და იყ­ოს. შე­ა­ხ­ვ­ი­ეთ ცე­ლ­ო­ფ­ა­ნ­ში და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში.

გა­მ­ო­ი­ღ­ეთ „და­ს­ვ­ე­ნ­ე­ბ­უ­ლი ცო­მი“, გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ. გა­ა­კ­ე­თ­ეთ პე­ლ­მ­ე­ნ­ე­ბი. ახ­ლა შე­უ­დ­ე­ქ­ით წვნი­ა­ნ­ის მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ას. ზე­თ­ში მო­შ­უ­შ­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ხა­ხ­ვი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ნაღები, ფქვი­ლი, მო­უ­რ­ი­ეთ და ნელ-ნე­ლა, და­ა­ს­ხ­ით ბუ­ლ­ი­ო­ნი. ად­უ­ღ­ეთ 10 წუ­თი. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ მსხვი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნე ხა­ხ­ვი, კა­მა და ცო­ტა მა­რ­ი­ლი. მდუ­ღ­ა­რ­ე­ში ჩა­ყ­ა­რ­ეთ პე­ლ­მ­ე­ნ­ე­ბი. მო­ი­ხ­ა­რ­შ­ე­ბა და მზად არ­ის.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

20-26 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ვახტანგ ტატიშვილი

ვახტანგ ტატიშვილი: ჩემი თაობა უფრო ტრადიციების მიმ...