კულინარია

ხაჭოსა და კენკრის დესერტი ფენოვან ცომში

№45

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 20.11, 2021 წელი

ხაჭოსა და კენკრის დესერტი
დაკოპირებულია

„თბილისელები“ გასწავლით, როგორ მოვამზადოთ უგემრიელესი ხაჭოსა და კენკრის დესერტი ფენოვან ცომში.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 200 გრა­მი ხა­ჭო

🔸 500 გრა­მი მზა ფე­ნ­ო­ვ­ა­ნი ცო­მი

🔸 4 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი, 1 პა­კ­ე­ტი ვა­ნ­ი­ლი

🔸 1 კვე­რ­ც­ხი, 1 ჭი­ქა კე­ნ­კ­რა.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

და­დ­ეთ მზა ფე­ნ­ო­ვ­ა­ნი ცო­მი ფქვი­ლ­მ­ო­ყ­რ­ილ ზე­დ­ა­პ­ი­რ­ზე და გა­ა­ბ­რ­ტ­ყ­ე­ლ­ეთ. ჭი­ქ­ით ამ­ო­ჭ­ე­რ­ით მრგვა­ლი ფო­რ­მ­ე­ბი. გა­მ­ო­ს­ა­ც­ხ­ობ ფი­რ­ფ­ი­ტ­ა­ზე და­ა­ფ­ი­ნ­ეთ პე­რ­გ­ა­მ­ე­ნ­ტი და მა­ს­ზე ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თ­ი­ს­გ­ან და­შ­ო­რ­ე­ბ­ით მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ცო­მ­ის ბუ­რ­თ­ე­ბი. ხა­ჭო ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ 3 სუ­ფ­რ­ის კოვზ შა­ქ­ა­რ­თ­ან და ვა­ნ­ი­ლ­თ­ან ერ­თ­ად. გა­ა­კ­ე­თ­ეთ ცო­მ­ის წრე­ე­ბ­ზე უფ­რო პა­ტ­ა­რა ზო­მ­ის ჭი­ქ­ის პი­რ­ით ჩა­ნ­ა­ჭ­დ­ე­ვ­ე­ბი და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ამ ჩა­ნ­ა­ჭ­დ­ე­ვ­ზე ათ­ქ­ვ­ე­ფ­ი­ლი ხა­ჭო და კე­ნ­კ­რა, ისე, რომ არ გა­დ­ა­ხ­ვ­ი­დ­ეთ ში­და წრის ზღვარს. ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ კვე­რ­ც­ხი და 1 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი წყა­ლი და სპე­ც­ი­ა­ლ­უ­რი ფუ­ნ­ჯ­ით ცო­მ­ის კი­დ­ე­ე­ბს წა­უ­ს­ვ­ით. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ და­რ­ჩ­ე­ნ­ი­ლი შა­ქ­ა­რი. აც­ხ­ვ­ეთ 180 გრა­დ­უ­ს­ზე 15-20 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №3

17-23 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ასტროლოგიური
პროგნოზი

რა თვისებების წყალობით მიაღწევთ წარმატებას 2022 წე...