კულინარია

ხაჭოს დესერტი თხილით, ფინიკითა და შოკოლადით

№34

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 04.09

ხაჭოს დესერტი
დაკოპირებულია

„თბილისელები“ გასწავლით, როგორ მოამზადოთ უგემრიელესი ხაჭოს დესერტი თხილით, ფინიკითა და შოკოლადით.👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:


🔸 20 ცა­ლი თხი­ლი, 10 ცა­ლი უკ­უ­რ­კო ფი­ნ­ი­კი

🔸 1 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი არ­ა­ჟ­ა­ნი

🔸 1 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რა

🔸 200 გრა­მი ხა­ჭო, 50 გრა­მი შო­კ­ო­ლ­ა­დი, ცო­ტა ქო­ქ­ო­ს­ის ფა­ნ­ტ­ე­ლი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ხა­ჭ­ოს და­ა­ყ­ა­რ­ეთ შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რა, და­ა­მ­ა­ტ­ეთ არ­ა­ჟ­ა­ნი და აუ­რ­ი­ეთ. და­ჭ­ე­რ­ით წვრი­ლ­ად თხი­ლი (8 ცა­ლი მო­ს­ა­რ­თ­ა­ვ­ად შე­ი­ნ­ა­ხ­ეთ) და ფი­ნ­ი­კი. მა­გ­ი­დ­ა­ზე გა­ფ­ი­ნ­ეთ კუ­ლ­ი­ნ­ა­რ­ი­უ­ლი ცე­ლ­ო­ფ­ა­ნი, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ქო­ქ­ო­სი. ზე­მ­ო­დ­ან გა­ა­ნ­ა­წ­ი­ლ­ეთ ხა­ჭ­ოს ფე­ნა, შე­მ­დ­ეგ თა­ნ­ა­ბ­რ­ად მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ფი­ნ­ი­კი და თხი­ლი. ცე­ლ­ო­ფ­ნ­ის და­ხ­მ­ა­რ­ე­ბ­ით მჭი­დ­რო რუ­ლ­ე­ტ­ი­ვ­ით გა­დ­ა­ა­ხ­ვ­ი­ეთ და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში 30 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

შო­კ­ო­ლ­ა­დი გა­ა­დ­ნ­ეთ ორ­თ­ქ­ლ­ზე და შე­ა­გ­რ­ი­ლ­ეთ. რუ­ლ­ე­ტს მო­ა­ც­ი­ლ­ეთ ცე­ლ­ო­ფ­ა­ნი, სვე­ლი და­ნ­ით და­ჭ­ე­რ­ით ულ­უ­ფ­ე­ბ­ად და მო­ა­ს­ხ­ით შო­კ­ო­ლ­ა­დი. თთო­ე­უ­ლი ნა­ჭ­ე­რი მო­რ­თ­ეთ მთლი­ა­ნი თხი­ლ­ე­ბ­ით.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

20-26 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ვახტანგ ტატიშვილი

ვახტანგ ტატიშვილი: ჩემი თაობა უფრო ტრადიციების მიმ...