კულინარია

ქათმის წვნიანი

№35

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 07.09, 2022 წელი

ქათმის წვნიანი
დაკოპირებულია

გემრიელი ქათმის წვნიანის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 1 ჭი­ქა ბრი­ნ­ჯი

🔸 1 მცი­რე ზო­მ­ის ქა­თ­ა­მი

🔸 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი

🔸 4 ცა­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი სა­კ­უ­თ­არ წვე­ნ­ში

🔸 1 ცა­ლი და­ფ­ნ­ის ფო­თ­ო­ლი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი ტკბი­ლი წი­წ­ა­კა

🔸 1 კო­ნა მწვა­ნე ხა­ხ­ვი

🔸 1 კო­ნა კა­მა, ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კო­ნა ქი­ნ­ძი

🔸 მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ქა­თ­ა­მს და­ა­ს­ხ­ით ცი­ვი წყა­ლი. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ მთლი­ა­ნი ხა­ხ­ვი, დაფნის ფოთოლი და ხა­რ­შ­ეთ. მწვა­ნ­ი­ლი და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ. პო­მ­ი­დ­ო­რს თუ კა­ნი აქვს, გა­დ­ა­ა­ც­ა­ლ­ეთ და თა­ვ­ი­ს­ს­ა­ვე წვე­ნ­ში ჩა­ჭ­ე­რ­ით. ამ­ო­ი­ღ­ეთ მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი ქა­თ­ა­მი ბუ­ლ­ი­ო­ნ­ი­დ­ან და და­ჭ­ე­რ­ით ულ­უ­ფ­ე­ბ­ად. ბუ­ლ­ი­ო­ნი გა­ფ­ი­ლ­ტ­რ­ეთ. ჩა­ა­ბ­რ­უ­ნ­ეთ ქვა­ბ­ში. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ პო­მ­ი­დ­ო­რი, მა­რ­ი­ლი, სუ­ნ­ე­ლ­ე­ბი და ბრი­ნ­ჯი. ხა­რ­შ­ეთ 20 წუ­თი. სულ ბო­ლ­ოს და­უ­მ­ა­ტ­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნე ხა­ხ­ვი და მწვა­ნ­ი­ლი.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №6

6- 12 თებერვალი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 26 დეკემბერი – 1 იანვარი