კულინარია

კარტოფილისა და სოკოს მობრაწულა

№16

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 28.04, 2022 წელი

კარტოფილის და სოკოს
მობრაწულა
დაკოპირებულია

„თბილისელები“ გასწავლით, როგორ მოამზადოთ კარტოფილისა და სოკოს მობრაწულა.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 1 კი­ლ­ო­გ­რ­ა­მი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი

🔸 100 გრა­მი კა­რ­ა­ქი

🔸 300 გრა­მი ქა­მა სო­კო

🔸 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი მა­რ­ი­ლი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი და სა­ნ­ე­ლ­ე­ბ­ლ­ე­ბი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

გა­თ­ა­ლ­ეთ და თხლად და­ჭ­ე­რ­ით კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი ხა­ხ­ვი, მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი და სა­ნ­ე­ლ­ე­ბ­ლ­ე­ბი. სა­ც­ხ­ობ ფო­რ­მ­ას წა­უ­ს­ვ­ით კა­რ­ა­ქი. ერთ ფე­ნ­ად მო­ა­ლ­ა­გ­ეთ კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი, შე­მ­დ­ეგ – და­ჭ­რ­ი­ლი სო­კო, ის­ევ კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი და ასე შე­მ­დ­ეგ. თა­ვ­ზე მო­ა­ს­ხ­ით გა­მ­დ­ნ­ა­რი კა­რ­ა­ქი და გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 180 გრა­დ­უ­ს­ზე, 30-40 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №22

29 მაისი – 4 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 29 მაისი – 4 ივნისი