კულინარია

კალმახი მარინადში

№41

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 20.10

კალმახი მარინადში
დაკოპირებულია

„თბილისელები“ გასწავლით, როგორ მოვამზადოთ უგემრიელესი კალმახი მარინადში.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 1 კი­ლ­ო­გ­რ­ა­მი კა­ლ­მ­ა­ხი

🔸 1 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო

🔸 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი

🔸 3 ცა­ლი პო­მ­ი­დ­ო­რი

🔸 მა­რ­ი­ლი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი

🔸 პილპილის ბურთულები, და­ფ­ნ­ის ფო­თ­ო­ლი, 1 ცა­ლი ბულგარული წი­წ­ა­კა.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

გა­ა­ს­უ­ფ­თ­ა­ვ­ეთ თე­ვ­ზი და და­ჭ­ე­რ­ით ულ­უ­ფ­ე­ბ­ად. კუ­დ­ის ნა­წ­ი­ლ­ი­ს­გ­ან მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ ბუ­ლ­ი­ო­ნი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ბუ­ლ­ი­ო­ნს მა­რ­ი­ლი, სტა­ფ­ი­ლო, და­ფ­ნ­ის ფო­თ­ო­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლ­ის ბუ­რ­თ­უ­ლ­ე­ბი, ხა­ხ­ვი და­ჭ­ე­რ­ით ნა­ხ­ე­ვ­ა­რ­რ­გ­ო­ლ­ე­ბ­ად. მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი სტა­ფ­ი­ლო – რგო­ლ­ე­ბ­ად. ბუ­ლ­გ­ა­რ­უ­ლი წი­წ­ა­კა კი – კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად. პო­მ­ი­დ­ო­რს გა­დ­ა­ა­ც­ა­ლ­ეთ კა­ნი და რბი­ლ­ო­ბი და­ა­ქ­უ­ც­მ­ა­ც­ეთ. ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლს და­ა­ს­ხ­ით გა­ფ­ი­ლ­ტ­რ­უ­ლი თე­ვ­ზ­ის ბუ­ლ­ი­ო­ნი. იდ­უ­ღ­ოს 5 წუ­თი. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი. სქე­ლი სო­უ­სი უნ­და გა­მ­ო­ვ­ი­დ­ეს. გა­ა­ჩ­ე­რ­ეთ, რომ ცო­ტა გა­ც­ი­ვ­დ­ეს, ჩა­ა­ლ­ა­გ­ეთ მა­ს­ში თე­ვ­ზ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბი და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ცხელ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ში. ძა­ლ­ი­ან უხ­დ­ე­ბა მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №48

29 ნოემბერი- 5 დეკემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ნოდიკო ტატიშვილი

როგორ გადაურჩა ნოდიკო ტატიშვილი პარიზში დაპატიმრებ...