კულინარია

ქა­მა სო­კო პი­ტ­ნ­ი­თა და ყვე­ლ­ით

№7

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 26.02

სოკო პიტნითა და ყველით
დაკოპირებულია

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 15 ცა­ლი დი­დი ზო­მ­ის ქა­მა სო­კო, 6 სუ­ფ­რ­ის კო­ვ­ზი გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი, 1 კო­ნა პი­ტ­ნა, მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით, ზე­თი – შე­ს­ა­წ­ვ­ა­ვ­ად.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: პი­ტ­ნა წვრი­ლ­ად და­ჭ­ე­რ­ით და შე­უ­რ­ი­ეთ გა­ხ­ე­ხ­ილ ყველს. ყვე­ლი თუ უმ­ა­რ­ი­ლ­ოა, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ მარილი თქვე­ნი გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ის მი­ხ­ე­დ­ვ­ით. სო­კ­ოს მო­ა­ჭ­ე­რ­ით ძი­რი, ქუ­დ­ე­ბი კი ამ­ო­ა­ვ­ს­ეთ ყვე­ლ­ი­სა და პი­ტ­ნ­ის მა­ს­ით და შე­წ­ვ­ით თა­ვ­დ­ა­ხ­უ­რ­ულ ტა­ფ­ა­ზე ზე­თ­ში.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №15

12-18 აპრილი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ზოდიაქოს ნიშნები

კვირის დღეების ასტროპროგნოზი