კულინარია

გუფთები ბოსტნეულითა და ყველით

№51

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 27.12, 2021 წელი

გუფთები ბოსტნეულითა და
ყველით
დაკოპირებულია

უგემრიელესი გუფთების რეცეპტი „თბილისელებისგან“👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 500 გრა­მი ძრო­­ხ­ის ხო­რ­ც­ის ფა­რ­ში

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი მდო­გ­ვი

🔸 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი

🔸 1 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო

🔸 1 კვე­რ­ც­ხი, 1 ჭი­ქა გა­ყ­ი­ნ­უ­ლი, წვრი­ლი და გრძე­ლი და­კ­ო­ნ­ს­ე­რ­ვ­ე­ბ­უ­ლი ლო­ბ­იო

🔸 ზე­თი, 3 ცა­ლი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი

🔸 200 გრა­მი ჰო­ლ­ა­ნ­დ­ი­უ­რი ყვე­ლი

🔸 შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი და მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ხა­ხ­ვი და­ჭ­ე­რ­ით ნა­ხ­ე­ვა­რ­რ­გ­ო­ლ­ე­ბ­ად. ტა­ფ­ა­ზე და­ა­ს­ხ­ით 4 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი და მო­შ­უ­შ­ეთ. სტა­ფ­ი­ლო გა­ხ­ე­ხ­ეთ გრძლად, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ხახვს და გა­ა­გ­რ­ძ­ე­ლ­ეთ მო­შ­უ­შ­ვა. კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი და­ჭ­ე­რ­ით კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ხა­ხ­ვ­სა და სტა­ფ­ი­ლ­ოს და რა­მ­დ­ე­ნ­ჯ­ე­რ­მე აუ­რ­ი­ეთ. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ცო­ტა მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ლო­ბ­იო, ის­ევ აუ­რ­ი­ეთ და ცო­ტა კი­დ­ევ მო­შ­უ­შ­ეთ. თუ აუ­ც­ი­ლ­ე­ბ­ე­ლი იქ­ნ­ე­ბა და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ზე­თი.

ფა­რ­შ­ში შე­უ­რ­ი­ეთ კვე­რ­ც­ხი, მა­რ­ი­ლი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი, მდო­გ­ვი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. მო­ზ­რ­დ­ი­ლი კა­კ­ლ­ის ზო­მა გუ­ფ­თ­ე­ბი კა­რ­გ­ად შე­ბ­რ­ა­წ­ეთ ცხელ, ზე­თ­ი­ან ტა­ფ­ა­ზე. შე­მ­დ­ეგ უკ­ვე და­ბ­რ­ა­წ­უ­ლი გუ­ფ­თ­ე­ბი მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლ­ზე. აუ­რ­ი­ეთ. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი და ტა­ფა მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ში. ყვე­ლი რომ გა­დ­ნ­ე­ბა, თქვე­ნი კე­რ­ძი მზად არ­ის.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №3

17-23 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რა მინიშნებები გვიწინასწარმეტყველებს ბედნიერ მომავ...