კულინარია

ღვეზელი ყურძნით

№36

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 18.09

ღვეზელი ყურძნით
დაკოპირებულია

ყურძნის უგემრიელესი ღვეზელის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­ე­რ­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 5 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი არ­ა­ჟ­ა­ნი

🔸 3 კვე­რ­ც­ხი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი

🔸 300 გრა­მი შე­ს­ქ­ე­ლ­ე­ბ­უ­ლი რძე („სგუ­შ­ჩ­ო­ნ­კა“)

🔸 280 გრა­მი ფქვი­ლი, 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი სო­და, ცო­ტა მა­რ­ი­ლი და 270 გრა­მი ყუ­რ­ძ­ე­ნი.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

არ­ა­ჟ­ა­ნ­ში შე­უ­რ­ი­ეთ სო­და. ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ კვე­რ­ც­ხი შა­ქ­ა­რ­თ­ან ერ­თ­ად, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მწი­კ­ვი მა­რ­ი­ლი და ეს მა­სა შე­უ­რ­ი­ეთ არ­ა­ჟ­ა­ნს. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი, შე­ს­ქ­ე­ლ­ე­ბ­უ­ლი რძე, ნელ–ნე­ლა და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ფქვი­ლი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. ყუ­რ­ძ­ე­ნი გა­რ­ე­ც­ხ­ეთ, შე­ა­შ­რ­ეთ, და­მ­ა­რ­ც­ვ­ლ­ეთ, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ცომს და შე­უ­რ­ი­ეთ.

გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 180 გრა­დ­უ­ს­ზე 35 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. გა­მ­ო­ი­ღ­ეთ და მო­რ­თ­ეთ ყუ­რ­ძ­ნ­ის მა­რ­ც­ვ­ლ­ე­ბ­ით.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №42

18-24 ოქტომბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ჰოროსკოპი

რომელ წლებში დაბადებული ადამიანები ითვლებიან იდეალ...