კულინარია

ღვეზელები კარტოფილითა და ბეკონით

№18

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 10.05

გვეზელები კარტოფილითა და
ბეკონით
დაკოპირებულია

გემრიელი ღვეზელის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან"

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

ცო­მი – 230 გრა­მი ფქვი­ლი, 150 გრა­მი კა­რ­ა­ქი, 1 კვე­რ­ც­ხი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი წყა­ლი, მა­რ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

ში­გ­თ­ა­ვ­სი: 4 ცა­ლი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი, 150 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე, 50 გრა­მი კა­რ­ა­ქი, ცო­ტა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში და კა­მა, 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი, 100 გრა­მი ბე­კ­ო­ნი, ზეთი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ფქვი­ლი, მა­რ­ი­ლი და კა­რ­ა­ქი მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ თა­ს­ში და ხე­ლ­ით კა­რ­გ­ად აზ­ი­ლ­ეთ. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კვე­რ­ც­ხი და ცი­ვი წყა­ლი. მო­ზ­ი­ლ­ეთ რბი­ლი ცო­მი. შე­ა­ხ­ვ­ი­ეთ სა­კ­ვ­ებ ცე­ლ­ო­ფ­ა­ნ­ში და მო­ა­თ­ვ­ს­ეთ მა­ც­ი­ვ­ა­რ­ში.

კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი გა­თ­ა­ლ­ეთ. მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ და გა­ა­კ­ე­თ­ეთ პი­უ­რე. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ თბი­ლი რძე. კა­რ­ა­ქი, სო­ი­ის სო­უ­სი, და­ა­ბ­ლ­ე­ნ­დ­ე­რ­ეთ და შე­უ­რ­ი­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი მწვა­ნ­ი­ლი. ხა­ხ­ვი და ბე­კ­ო­ნი და­ჭ­ე­რ­ით ძა­ლ­ი­ან წვრი­ლ­ად. ზე­თ­ი­ან ტა­ფ­ა­ზე მო­შ­უ­შ­ეთ ხა­ხ­ვი, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ ბე­კ­ო­ნი და ოდ­ნ­ავ ის­იც მო­შ­უ­შ­ეთ.

ცო­მ­ი­ს­გ­ან გა­ა­კ­ე­თ­ეთ პა­ტ­ა­რა გუ­ნ­დ­ე­ბი. მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ტა­რ­ტ­ა­ლ­ე­ტ­კ­ე­ბ­ის ფო­რ­მ­ე­ბ­ში და ამ­ო­უ­მ­ა­ღ­ლ­ეთ ნა­პ­ი­რ­ე­ბი. ყვე­ლა კა­ლ­ა­თ­ი­ს­თ­ვ­ის მო­ი­ტ­ო­ვ­ეთ ცო­მი, რომ პა­ტ­ა­რა თა­ვ­ს­ა­ხ­უ­რ­ე­ბი გა­უ­კ­ე­თ­ოთ. კა­ლ­ა­თ­ე­ბ­ში ჯერ მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ პი­უ­რე. ზე­მ­ო­დ­ან და­ა­დ­ეთ მო­შ­უ­შ­უ­ლი ბე­კ­ო­ნი და ცო­მ­ის თა­ვ­ს­ა­ხ­უ­რი მჭი­დ­რ­ოდ გა­დ­ა­ა­კ­ა­რ­ით. წა­უ­ს­ვ­ით ზე­მ­ო­დ­ან ფუ­ნ­ჯ­ით სო­ი­ის სო­უ­სი და გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ში 180 გრა­დ­უ­ს­ზე.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...