კულინარია

გამომცხვარი ორაგული ისპანახით

№18

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 11.05

გამომცხვარი ორაგული
დაკოპირებულია

ორაგულის გემრიელი კერძის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 500 გრა­მი ორ­ა­გ­უ­ლი

🔸 5 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი სო­ი­ის სო­უ­სი

🔸 3 ცა­ლი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი

🔸 2 თა­ვი ხა­ხ­ვი

🔸 100 გრა­მი ის­პ­ა­ნ­ა­ხი

🔸 50 გრა­მი მა­გ­ა­რი ყვე­ლი

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

და­ჭ­ე­რ­ით ხა­ხ­ვი თხელ, რგო­ლ­ე­ბ­ად. მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ თა­ს­ში და მო­ა­ს­ხ­ით სო­ი­ის სო­უ­სი. გა­ა­ჩ­ე­რ­ეთ 15 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი გა­თ­ა­ლ­ეთ და და­ჭ­ე­რ­ით თხელ ფი­რ­ფ­ი­ტ­ე­ბ­ად. გა­მ­ო­ს­ა­ც­ხ­ობ ფო­რ­მ­ას წა­უ­ს­ვ­ით ზე­თი და მა­ს­ზე ერთ ფე­ნ­ად და­ლ­ა­ა­გ­ეთ კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი. ის­პ­ა­ნ­ა­ხი ოდ­ნ­ავ მო­შ­უ­შ­ეთ სულ ცო­ტა ზე­თ­ში და შე­მ­დ­ეგ ულ­უ­ფ­ე­ბ­ად გა­დ­ა­ა­ნ­ა­წ­ი­ლ­ეთ კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლ­ზე. ზე­მ­ო­დ­ან და­ა­ლ­ა­გ­ეთ ორ­ა­გ­უ­ლ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბი. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი და მა­რ­ი­ნ­ა­დ­ი­დ­ან ამ­ო­ღ­ე­ბ­უ­ლი ხა­ხ­ვი. გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ აი­რ­ღ­უ­მ­ე­ლ­ში 180 გრა­დ­უ­ს­ზე 40 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...