კულინარია

გა­მ­ო­მ­ც­ხ­ვ­ა­რი ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლი კვე­რ­ც­ხ­ი­თა და ყვე­ლ­ით

№7

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 27.02

გამომცხვარი ბოსტნეული
დაკოპირებულია

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბ­ი: 500 გრა­მი მა­კ­ა­რ­ო­ნი, 250 გრა­მი ყვა­ვ­ი­ლ­ო­ვ­ა­ნი კო­მ­ბ­ო­ს­ტო, 250 გრა­მი ბრო­კ­ო­ლი, 250 გრა­მი გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი, 3 კვე­რ­ც­ხი, 200 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე, მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: მა­კ­ა­რ­ო­ნი მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ მა­რ­ი­ლ­ი­ან წყა­ლ­ში და გა­დ­ა­წ­უ­რ­ეთ. ყვა­ვ­ი­ლ­ო­ვ­ა­ნი კო­მ­ბ­ო­ს­ტო და ბრო­კ­ო­ლი და­ა­ნ­ა­წ­ე­ვ­რ­ეთ და კა­რ­გ­ად გა­რ­ე­ც­ხ­ეთ. კვე­რ­ც­ხ­სა და რძეს მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი და კა­რ­გ­ად ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ. სა­ც­ხ­ობ ფო­რ­მ­ას წა­უ­ს­ვ­ით ცხი­მი, გა­დ­ა­ი­ტ­ა­ნ­ეთ მა­ს­ზე ერ­თ­მ­ა­ნ­ე­თ­ში შე­რ­ე­უ­ლი მა­კ­ა­რ­ო­ნი და ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლი, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლ­ის ნა­წ­ი­ლი და მო­ა­ს­ხ­ით სო­უ­სი. ზე­მ­ო­დ­ან კვლავ მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ყვე­ლი. გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 200 გრა­დ­უ­ს­ზე, გა­ხ­უ­რ­ე­ბ­ულ ღუ­მ­ე­ლ­ში. და­ა­ხ­ლ­ო­ე­ბ­ით, 20 წუ­თ­ში მზად იქ­ნ­ე­ბა.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №15

12-18 აპრილი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ზოდიაქოს ნიშნები

კვირის დღეების ასტროპროგნოზი