კულინარია

ძროხის ხორცი სოკოთი

№37

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 21.09

ძროხის ხორცი სოკოთი
დაკოპირებულია

საინტერესო და გემრიელი კერძის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 900 გრა­მი ძრო­ხ­ის ხო­რ­ცი

🔸 300 გრა­მი ქა­მა სო­კო

🔸 250 გრა­მი არ­ა­ჟ­ა­ნი

🔸 1 თა­ვი თე­თ­რი ხა­ხ­ვი, 1 თა­ვი წი­თ­ე­ლი ხა­ხ­ვი

🔸 1 კო­ნა კა­მა, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ხო­რ­ცი და­ჭ­ე­რ­ით წვრი­ლ­ად. სო­კო გა­ა­რ­ჩ­ი­ეთ. გა­ა­ც­ხ­ე­ლ­ეთ ტა­ფა და და­ა­ს­ხ­ით მა­ს­ზე მცი­რე რა­ო­დ­ე­ნ­ო­ბ­ით ზე­თი. მო­ხ­რ­ა­კ­ეთ მა­ს­ზე ხო­რ­ცი. სა­ჭ­ი­რ­ოა ეს ძლი­ერ ცე­ც­ხ­ლ­ზე გა­ა­კ­ე­თ­ოთ. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ სო­კო და ერ­თ­ად მო­ხ­რ­ა­კ­ეთ. აუ­რ­ი­ეთ ხში­რ­ად. ორ­ი­ვე ფე­რ­ის ხა­ხ­ვი და­ჭ­ე­რ­ით კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ხორცს. და­ა­ხ­უ­რ­ეთ თა­ვ­ს­ა­ხ­უ­რი და მო­შ­უ­შ­ეთ 30 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. მო­ა­ს­ხ­ით არ­ა­ჟ­ა­ნი, აუ­რ­ი­ეთ და მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი კა­მა.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №48

29 ნოემბერი- 5 დეკემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ნოდიკო ტატიშვილი

როგორ გადაურჩა ნოდიკო ტატიშვილი პარიზში დაპატიმრებ...