კულინარია

ბურგერი ტაფამწვარითა და ბეკონით

№30

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 02.08

ბურგერი ბეკონით
დაკოპირებულია

,,თბილისელები" გასწავლით როგორ მოამზადოთ ბურგერი სახლში 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 2 ნა­ჭ­ე­რი პუ­რი „ბატონი“

🔸 2 კვე­რ­ც­ხი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი გა­ხ­ე­ხ­ი­ლი ყვე­ლი (მა­გ­ა­რი, ქა­რ­ხ­ნ­უ­ლი)

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი წყა­ლი

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი კე­ტ­ჩ­უ­პი

🔸 3 ნა­ჭ­ე­რი ბე­კ­ო­ნი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი კო­ნა კა­მა და მწვა­ნე ხა­ხ­ვი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი

🔸 მა­რ­ი­ლი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ბა­ტ­ო­ნი და­ჭ­ე­რ­ით ირ­ი­ბ­ად, სა­შ­უ­ა­ლო სი­ს­ქ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ად. ნა­ჭ­რ­ე­ბი შე­ბ­რ­ა­წ­ეთ ზე­თ­ში, ცხელ ტა­ფ­ა­ზე ორ­ი­ვე მხრი­დ­ან. ყვე­ლი გა­ხ­ე­ხ­ეთ. თა­ს­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ კვე­რ­ც­ხი. ჩა­ყ­ა­რ­ეთ ყვე­ლი, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კე­ტ­ჩ­უ­პი და წყა­ლი. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი და კა­რ­გ­ად ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ. და­ა­ს­ხ­ით მი­ღ­ე­ბ­ულ მა­სა ცხელ, ზე­თ­ი­ან ტა­ფ­ა­ზე. ჩა­ყ­ა­რ­ეთ მა­ს­ში ბე­კ­ო­ნ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბი და მე­ო­რე მხრი­დ­ა­ნ­აც შე­ბ­რ­ა­წ­ეთ. რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე ნა­წ­ი­ლ­ად და­ი­შ­ლ­ე­ბა – ას­ეც უნ­და იყ­ოს. შე­მ­წ­ვ­ა­რი პუ­რ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ზე და­ა­ლ­ა­გ­ეთ თქვე­ნი ტა­ფ­ა­მ­წ­ვ­ა­რი. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი კა­მა და მწვა­ნე ხა­ხ­ვი.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №32

8-14 აგვისტო

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 8 - 14 აგვისტო