კულინარია

ბროკოლის, შავი ქლიავისა და სტაფილოს სალათა

№31

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 12.08

სალათა
დაკოპირებულია

ბროკოლის, შავი ქლიავისა და სტაფილოს სალათის რეცეპტი „თბილისელებისგან“.

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:


🔸 1 თა­ვი ბრო­კ­ო­ლი

🔸 1 ცა­ლი სტა­ფ­ი­ლო

🔸 2 ცა­ლი ვა­შ­ლი

🔸 1 თა­ვი ხა­ხ­ვი

🔸 ნა­ხ­ე­ვ­ა­რი ჭი­ქა გა­ტ­ა­რ­ე­ბ­უ­ლი ნი­გ­ო­ზი

🔸 1 ჭი­ქა შა­ვი ქლი­ა­ვ­ის ჩი­რი

🔸 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი მა­ი­ო­ნ­ე­ზი

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი

🔸 მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ბრო­კ­ო­ლი და­ა­ნ­ა­წ­ე­ვ­რ­ეთ და მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ დიდ თა­ს­ში, და­ა­ხ­ე­ხ­ეთ სტა­ფ­ი­ლო, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კუ­ბ­ე­ბ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ვა­შ­ლი, წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ხა­ხ­ვი, გა­ტ­ა­რ­ე­ბ­უ­ლი ნი­გ­ო­ზი და და­ჭ­რ­ი­ლი ქლი­ა­ვ­ის ჩი­რი. მა­ი­ო­ნ­ე­ზს შე­უ­რ­ი­ეთ ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი, შე­კ­ა­ზ­მ­ეთ მა­რ­ი­ლ­ი­თა და პი­ლ­პ­ი­ლ­ით, ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ მსუ­ბ­უ­ქ­ად, და­ა­ს­ხ­ით სა­ლ­ა­თ­ას და კა­რ­გ­ად ამ­ო­უ­რ­ი­ეთ.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

19-25 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 19 – 25 სექტემბერი