კულინარია

ბლინები ბანანითა და ნიგვზით

№19

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 21.05

ბლინები ბანანითა და
ნიგვზით
დაკოპირებულია

გემრიელი ბლინის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 2 კვე­რ­ც­ხი

🔸 სულ ცო­ტა მა­რ­ი­ლი

🔸 500 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე

🔸 200 გრა­მი ფქვი­ლი

🔸 20 გრა­მი კა­კ­აო

🔸 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი.

ში­გ­თ­ა­ვ­სი: 2 ცა­ლი ბა­ნ­ა­ნი, 70 გრა­მი ქი­შ­მ­ი­ში, 70 გრა­მი ნი­გ­ო­ზი, 50 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი კო­ნ­ი­ა­კი, 50 გრა­მი შა­ქ­ა­რი, 30 გრა­მი კა­რ­ა­ქი, 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი და­რ­ი­ჩ­ი­ნი.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ჯერ მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ ბლი­ნ­ის ცო­მი – თა­ს­ში ჩა­ა­ს­ხ­ით რძე. ჩა­ა­ხ­ა­ლ­ეთ კვე­რ­ც­ხი, ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ მა­რ­ი­ლი, ზე­თი, ფქვი­ლი და ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ ძა­ლ­ი­ან კა­რ­გ­ად. ამ მა­ს­ის ერ­თი მე­ს­ა­მ­ე­დი გა­დ­ა­ი­ტ­ა­ნ­ეთ ცა­ლ­კე თა­ს­ში და ნელ-ნე­ლა და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კა­კ­აო და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. ბლი­ნ­ე­ბი და­ა­ს­ხ­ით ძა­ლ­ი­ან გა­ც­ხ­ე­ლ­ე­ბ­ულ ტა­ფ­ა­ზე და ზე­მ­ო­დ­ან კო­ვ­ზ­ით მო­ა­ს­ხ­ით კა­კ­ა­ო­შ­ე­რ­ე­უ­ლი ცო­მი. ბლი­ნ­ე­ბი და­ა­ლ­ა­გ­ეთ დიდ ლა­ნ­გ­ა­რ­ზე და გა­დ­ა­ა­კ­ა­რ­ით სა­კ­ვ­ე­ბი ცე­ლ­ო­ფ­ა­ნი.

მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ ში­გ­თ­ა­ვ­სი: მშრალ, ცხელ ტა­ფ­ა­ზე და­ყ­ა­რ­ეთ შა­ქ­ა­რი. ურ­ი­ეთ, რომ ფე­რი შე­ე­ც­ვ­ა­ლ­ოს. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კა­რ­ა­ქი და მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ კა­რ­ა­მ­ე­ლი. ჩა­უ­მ­ა­ტ­ეთ კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ბა­ნ­ა­ნი, კო­ნ­ი­ა­კი, ქი­შ­მ­ი­ში, წვრი­ლ­ად და­ჭ­რ­ი­ლი ნი­გ­ო­ზი და და­რ­ი­ჩ­ი­ნი. აუ­რ­ი­ეთ კა­რ­გ­ად. ეს ში­გთ­ა­ვ­სი სა­თ­ი­თ­ა­ოდ წა­უ­ს­ვ­ით ბლი­ნ­ე­ბს და გა­დ­ა­ა­ხ­ვ­ი­ეთ.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...