კულინარია

ბეკონის სა­ლ­ა­თა გე­რ­მ­ა­ნ­უ­ლ­ად

№7

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 23.02

ბეკონის სალათა
გერმანულად
დაკოპირებულია

  სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 500 გრა­მი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი, 2 თა­ვი წი­თ­ე­ლი ხა­ხ­ვი, 200 გრა­მი უც­ხ­ი­მო ძე­ხ­ვი, 120 გრა­მი ბე­კ­ო­ნი, 500 გრა­მი კი­ტ­რ­ის მწნი­ლი, 4 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ძმა­რი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ყა­ვ­ი­ს­ფ­ე­რი შა­ქ­ა­რი, ერ­თი კო­ნა ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში, მა­რ­ი­ლი, შა­ვი პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით, ზეთი.

  მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი: კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი გა­თ­ა­ლ­ეთ, და­ჭ­ე­რ­ით და მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ. გა­დ­ა­ი­ტ­ა­ნ­ეთ სა­წ­უ­რ­ზე. ბე­კ­ო­ნი და­ჭ­ე­რ­ით, მო­ხ­რ­ა­კ­ეთ მშრალ, ცხელ ტა­ფ­ა­ზე და გა­დ­მ­ო­ი­ტ­ა­ნ­ეთ თა­ს­ზე. ძე­ხ­ვი და­ჭ­ე­რ­ით მო­მ­ც­რო კუ­ბ­ი­კ­ე­ბ­ად, ხა­ხ­ვი კი – თხელ ნა­ხ­ე­ვ­არრგო­ლ­ე­ბ­ად და ერ­თ­ად მო­შ­უ­შ­ეთ იმ ტა­ფ­ა­ზე, რო­მ­ე­ლ­ზ­ეც ბე­კ­ო­ნი მო­ხ­რ­ა­კ­ეთ. მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი ოხ­რ­ა­ხ­უ­ში და აუ­რ­ი­ეთ. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ შა­ქ­ა­რი, მა­რ­ი­ლი, და­ა­ს­ხ­ით ძმა­რი. აც­ა­ლ­ეთ ჩა­ი­შ­უ­შ­ოს. აუ­რ­ი­ეთ. რო­დ­ე­ს­აც ძმა­რი ამ­ო­შ­რ­ე­ბა, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლი და აუ­რ­ი­ეთ. ცო­ტა რომ და­ი­ბ­რ­ა­წ­ე­ბა, გა­დ­მ­ო­დ­გ­ით. გა­დ­ა­ი­ტ­ა­ნ­ეთ თა­ს­ში. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი კი­ტ­რ­ის მწნი­ლი, ას­ე­ვე, ბე­კ­ო­ნი, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ ცო­ტა პი­ლ­პ­ი­ლი. კი­დ­ევ აუ­რ­ი­ეთ და მზად არ­ის.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №15

12-18 აპრილი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ზოდიაქოს ნიშნები

კვირის დღეების ასტროპროგნოზი