კულინარია

ატმის ღვეზელი ჟოლოთი

№31

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 13.08

ატმის ღვეზელი ჟოლოთი
დაკოპირებულია

ატმის და ჟოლოს ღვეზელის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

ცო­მი:

🔸 150 გრა­მი ფქვი­ლი

🔸 130 გრა­მი შა­ქ­ა­რი

🔸 1, 5 ჩა­ის კო­ვ­ზი ცო­მ­ის გა­მ­ა­ფ­ხ­ვ­ი­ე­რ­ე­ბ­ე­ლი

🔸 მწი­კ­ვი მა­რ­ი­ლი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი ნუ­შ­ის ექ­ს­ტ­რ­ა­ტი

🔸 120 გრა­მი კა­რ­ა­ქი

🔸 2 კვე­რ­ც­ხი, 60 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე.

ში­გ­თ­ა­ვ­სი: 60 გრა­მი კა­რ­ა­ქი, 150 გრა­მი შა­ქ­ა­რი, 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი, 2 ცა­ლი მო­ზ­რ­დ­ი­ლი ატ­ა­მი, 100 გრა­მი ჟო­ლო.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ეთ გა­მ­ო­ს­ა­ც­ხ­ო­ბი ფო­რ­მა (ზო­მ­ით 20X20). ფქვი­ლი გა­ც­ე­რ­ით. შე­უ­რ­ი­ეთ შა­ქ­ა­რი, მარილი და ცო­მ­ის გა­მ­ა­ფ­ხ­ვ­ი­ე­რ­ე­ბ­ე­ლი. ატ­ა­მი გა­თ­ა­ლ­ეთ. ამ­ო­ა­ც­ა­ლ­ეთ კუ­რ­კა და და­ჭ­ე­რ­ით გრძელ ნა­ჭ­რ­ე­ბ­ად. გა­მ­ო­ს­ა­ც­ხ­ობ ფო­რ­მ­ა­ში ჩა­ა­ლ­ა­გ­ეთ ატ­მ­ის ნა­ჭ­რ­ე­ბი და მათ შო­რ­ის მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ჟო­ლო. ცა­ლ­კე თა­ს­ში მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ ფქვი­ლი, შა­ქ­ა­რი, და­უ­მ­ა­ტ­ეთ და­რ­ბ­ი­ლ­ე­ბ­უ­ლი კა­რ­ა­ქი და ხე­ლ­ით კა­რ­გ­ად ას­რ­ი­ს­ეთ. დაასხით ხილს. რძე­ში შე­უ­რ­ი­ეთ ნუ­შ­ის ექ­ს­ტ­რ­ა­ტი, შე­მ­დ­ეგ კვე­რ­ც­ხი და ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ. ჩა­ა­ს­ხ­ით ფქვი­ლ­ის მა­ს­ა­ში და მო­ზ­ი­ლ­ეთ ცო­მი. და­ა­ს­ხ­ით ეს ცო­მი ხილიან მასას. მო­უ­ს­წ­ო­რ­ეთ ზე­დ­ა­პ­ი­რი და გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 170 გრა­დ­უ­ს­ზე 35-45 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში. ფო­რ­მ­ი­დ­ან ამ­ო­ი­ღ­ეთ, ცო­ტა რომ გა­ც­ი­ვ­დ­ე­ბა.

გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №38

19-25 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

მიხეილ ცაგარელი

კვირის პროგნოზი 19 – 25 სექტემბერი