კულინარია

არაჟნის ღვეზელი მანდარინითა და კივით

№46

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 27.11, 2021 წელი

არაჟნის ღვეზელი
დაკოპირებულია

არაჟნის ღვეზელის რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 200 გრა­მი ფქვი­ლი - ცომისთვის

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ფქვილი – მოსასხმელად

🔸 100 გრა­მი კა­რ­ა­ქი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი მა­ნ­დ­ა­რ­ი­ნ­ის ცე­დ­რა

🔸 400 გრა­მი არ­ა­ჟ­ა­ნი

🔸 4 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი – ცომისთვის და მოსასხმელად

🔸 1 შე­კ­ვ­რა ვა­ნ­ი­ლი, 2 ცა­ლი მა­ნ­დ­ა­რ­ი­ნი, 2 ცა­ლი კი­ვი.


მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ფქვი­ლი გა­ც­ე­რ­ით, ჩა­ყ­ა­რ­ეთ თა­ს­ში და შე­უ­რ­ი­ეთ 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი, მა­ნ­დ­ა­რ­ი­ნ­ის ცე­დ­რა, და­რ­ბ­ი­ლ­ე­ბ­უ­ლი კა­რ­ა­ქი და ხე­ლ­ით კა­რ­გ­ად ას­რ­ი­ს­ეთ. მი­ღ­ე­ბ­უ­ლი ფხვი­ე­რი ცო­მი ჩა­ტ­კ­ე­პ­ნ­ეთ ცხი­მ­წ­ა­ს­მ­ულ ტა­ფ­ა­ზე. ცა­ლ­კე მი­ქ­ს­ე­რ­ით ათ­ქ­ვ­ი­ფ­ეთ არ­ა­ჟ­ა­ნი, შა­ქ­ა­რი, 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ფქვი­ლი და ვა­ნ­ი­ლი. მო­ა­ს­ხ­ით ფხვი­ერ ცომს ზე­მ­ო­დ­ან. ზე­დ­ა­პ­ი­რ­ზე და­ა­ლ­ა­გ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი კი­ვი და მა­ნ­დ­ა­რ­ი­ნი.

გა­მ­ო­ა­ც­ხ­ვ­ეთ 180 გრა­დ­უ­ს­ზე 40 წუ­თ­ის გა­ნ­მ­ა­ვ­ლ­ო­ბ­ა­ში.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №4

24-30 იანვარი

კვირის ყველაზე კითხვადი

შეუცნობელი

რას გვიწინასწარმეტყველებს თანამედროვე მინიშნებებიდ...