კულინარია

ალადები ხილითა და შვრიის ფანტელით

№18

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 14.05, 2022 წელი

ალადები
დაკოპირებულია

ხილის გემრიელი ალადების რეცეპტი ,,თბილისელებისგან" 👇

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი:

🔸 2 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლ­ის ფქვი­ლი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი შა­ქ­ა­რი

🔸 ცო­ტა მა­რ­ი­ლი

🔸 სულ ცო­ტა სო­და

🔸 ჟო­ლ­ოს ჯემი

🔸 30 გრა­მი რბი­ლი ხა­ჭ­ოს ყვე­ლი

🔸 ბა­ნ­ა­ნი და კი­ვი

🔸 1 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი ზე­თი

🔸 3 სა­დ­ი­ლ­ის კო­ვ­ზი შვრი­ის ფა­ნ­ტ­ე­ლი

🔸 100 მი­ლ­ი­ლ­ი­ტ­რი რძე

🔸 შა­ქ­რ­ის პუ­დ­რი – მო­ს­ა­რ­თ­ა­ვ­ად.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

სა­ს­უ­რ­ვ­ე­ლ­ია, ცო­მი მო­ა­მ­ზ­ა­დ­ოთ გა­მ­ო­ც­ხ­ო­ბ­ა­მ­დე რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე სა­ა­თ­ით ად­რე. მა­გ­ა­ლ­ი­თ­ად, წი­ნა სა­ღ­ა­მ­ოს. და­ა­ს­ხ­ით შვრი­ის ფა­ნ­ტ­ე­ლს თბი­ლი რძე. გა­ა­ჩ­ე­რ­ეთ რა­მ­დ­ე­ნ­ი­მე სა­ა­თი. შე­უ­რ­ი­ეთ კა­რ­ტ­ო­ფ­ი­ლ­ის ფქვი­ლი და კა­რ­გ­ად გა­ხ­ს­ე­ნ­ით. და­უ­მ­ა­ტ­ეთ შა­ქ­ა­რი, სოდა, მა­რ­ი­ლი და კა­რ­გ­ად აუ­რ­ი­ეთ. ბლი­ნ­ის ტა­ფ­ას წა­უ­ს­ვ­ით ზე­თი. შე­წ­ვ­ით მა­ს­ზე ალ­ა­დ­ე­ბი – სულ 10 ცა­ლი გა­მ­ო­ვა.

აი­ღ­ეთ შე­ს­ა­ფ­ე­რ­ი­სი დი­ა­მ­ე­ტ­რ­ის ჭი­ქა და ბლი­ნ­ე­ბ­ი­დ­ან ამ­ო­ჭ­ე­რ­ით წრე­ე­ბი. კი­ვი და ბა­ნ­ა­ნი და­ჭ­ე­რ­ით. ბლი­ნ­ე­ბს წა­უ­ს­ვ­ით ხა­ჭ­ოს ყვე­ლი, და­ა­ლ­ა­გ­ეთ ხი­ლი და მო­ა­ს­ხ­ით ჯე­მი. და­ა­ფ­ა­რ­ეთ მე­ო­რე ბლი­ნი, მოაყარეთ შაქრის პუდრი და ზე­მ­ო­დ­ა­ნ­აც მო­რ­თ­ეთ. შე­გ­ი­ძ­ლ­ი­ათ, გა­ა­კ­ე­თ­ოთ სამ ან ოთ­ხ­ფ­ე­ნ­ი­ა­ნი.


გემრიელად მიირთვით!

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №36

11–17 სექტემბერი

კვირის ყველაზე კითხვადი

კვირის ასტროლოგიური
პროგნოზი

კვირის დღეების ასტროპროგნოზი