კულინარია

ახალი კომბოსტოსა და ბოლოკის სალათა კვერცხით

№16

ავტორი: „თბილისელები“ 12:00 30.04

ახალი კომბოსტოს სალათა
დაკოპირებულია

სა­ჭ­ი­რო ინ­გ­რ­ე­დ­ი­ე­ნ­ტ­ე­ბი: 

🔸 1 პა­ტ­ა­რა თა­ვი ახ­ა­ლი კო­მ­ბ­ო­ს­ტო

🔸 4 ცა­ლი ბო­ლ­ო­კი

🔸 1 თა­ვი წი­თ­ე­ლი ხა­ხ­ვი

🔸 1 ჩა­ის კო­ვ­ზი ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი

🔸 2 ჩა­ის კო­ვ­ზი ზე­ი­თ­უ­ნ­ის ზე­თი

🔸 2 მო­ხ­ა­რ­შ­უ­ლი კვე­რ­ც­ხი

🔸 მა­რ­ი­ლი და პი­ლ­პ­ი­ლი – გე­მ­ო­ვ­ნ­ე­ბ­ით.

მო­მ­ზ­ა­დ­ე­ბ­ის წე­სი 👩‍🍳

ბო­ს­ტ­ნ­ე­უ­ლი გა­რ­ე­ც­ხ­ეთ და შე­ა­შ­რ­ეთ. კვე­რ­ც­ხი მო­ხ­ა­რ­შ­ეთ და რგო­ლ­ე­ბ­ად და­ჭ­ე­რ­ით. კო­მ­ბ­ო­ს­ტო წვრი­ლ­ად და­კ­ე­პ­ეთ და ხე­ლ­ით მსუ­ბ­უ­ქ­ად ას­რ­ი­ს­ეთ. ბო­ლ­ო­კი თხელ რგო­ლ­ე­ბ­ად და­ჭ­ე­რ­ით. ბო­ლ­ო­კი და კო­მ­ბ­ო­ს­ტო მო­ა­თ­ა­ვ­ს­ეთ სა­ს­ა­ლ­ა­თ­ე­ში, და­ა­მ­ა­ტ­ეთ და­ჭ­რ­ი­ლი ხა­ხ­ვი, მო­ა­ს­ხ­ით ზე­თი და ლი­მ­ო­ნ­ის წვე­ნი, მო­ა­ყ­ა­რ­ეთ მა­რ­ი­ლი, პი­ლ­პ­ი­ლი და აუ­რ­ი­ეთ. ზე­მ­ო­დ­ან კი და­ა­ლ­ა­გ­ეთ კვე­რ­ც­ხ­ის რგო­ლ­ე­ბი.

სიახლეები ამავე კატეგორიიდან

ახალი ნომერი - №25

20-26 ივნისი

კვირის ყველაზე კითხვადი

ლუკა შუბითიძე

როდის იბრძოდა სიცოცხლისთვის ლუკა შუბითიძე დედასთან...